Women's Championship 2008-09 Division A1

 

Back | Basket main Home .

   Standings | Individual Stats | Team Totals        Schedule | History | Rules
.

ATHINAIKOS

  83 -  58

SIEMENS

3rd quarter 63 - 46
Halftime 46 - 29
1st quarter 21 - 13

Home Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

ATHINAIKOS

83

5/6

24/43

10/24

13

8

28

13

19

18

12

1

0.510

3rd Quarter 63 5/6 17/34 8/1910 620121312 6 0
2nd Quarter 46 5/6 10/22 7/15 7 516 9 710 3 0
1st Quarter 21 0/1 6/14 3/8 2 2 9 5 2 6 2 0
4DASKALOPOULOU Vas00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
5MANOLI Maria 32:55 5 0/ 1/4 1/3 3 0 3 0 2 2 0 0 0.091
6MAGALIOU Afendoul28:20 13 0/ 2/3 3/6 1 0 1 0 3 3 4 0 0.494
7VOLONAKI Viki 20:57 4 0/ 2/3 0/2 1 2 5 1 1 5 1 0 0.573
8SOULI Nikol 18:30 11 0/ 4/10 1/2 3 0 0 1 1 0 1 0 0.270
9SAREGOU Poli 18:45 15 5/5 5/11 0/ 0 4 4 0 3 1 1 0 0.640
10GOUZINI Vassilia 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
11PRASSA Stavroula 37:48 21 0/1 3/3 5/10 1 2 5 1 5 1 5 1 0.608
12GERLNDS Keiti 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
16DAVIS Latogia 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
14ZERVA Niki 26:54 8 0/ 4/4 0/1 2 0 5 6 1 4 0 0 0.781
15KOUNDOURA Litsa 15:51 6 0/ 3/5 0/ 2 0 2 3 3 2 0 0 0.505

Guest Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

SIEMENS

58

9/14

14/32

7/21

8

13

20

5

21

9

11

4

0.245

3rd Quarter 46 6/1011/23 6/16 61016 214 8 5 3
2nd Quarter 29 5/8 6/16 4/10 5 712 0 8 5 2 2
1st Quarter 13 1/2 3/9 2/5 2 2 9 0 4 3 1 1
4DAVITIDOU Anastas36:23 17 1/2 2/3 4/4 1 1 2 0 3 0 0 0 0.385
5KIRIAKOU Aristea 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
6AFTZI Maria 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7KAZANTZIDOU Efi 37:29 11 1/2 2/5 2/6 1 2 3 1 6 3 3 0 0.187
8GIANNOPOULOU Dimi38:27 15 2/2 5/11 1/7 1 4 5 1 5 2 4 1 0.286
10KAZANTZI Vasiliki10:58 0 0/ 0/1 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0
13MOULI Petroula 40:00 11 5/8 3/7 0/3 3 6 9 0 7 2 4 0 0.225
14SKIADOPOULOU Fedr36:43 4 0/ 2/5 0/ 2 0 1 2 0 2 0 3 0.245
 
GALANIS SPORTS DATA Official statistics for all sports