Women's Championship 2008-09 Division A1

 

Back | Basket main Home .

   Standings | Individual Stats | Team Totals        Schedule | History | Rules
.

ANO LIOSIA

  63 -  79

ATHINAIKOS

3rd quarter 48 - 64
Halftime 32 - 44
1st quarter 22 - 24

Home Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

ANO LIOSIA

63

11/14

20/41

4/16

12

18

28

12

18

14

4

1

0.340

3rd Quarter 48 8/1114/32 4/14 81318101211 4 0
2nd Quarter 32 3/5 10/20 3/12 6 714 6 7 8 1 0
1st Quarter 22 2/2 7/11 2/5 3 3 7 2 2 7 1 0
4NAVROZIDOU Christ05:23 0 0/ 0/ 0/ 0 0 1 0 0 0 0 0
5PAVLOPOULOU Maria24:53 0 0/ 0/2 0/ 2 1 0 2 3 1 0 0
6KARLAFTI Vasiliki01:54 0 0/ 0/1 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7KOCH Kari 38:06 11 0/ 1/6 3/10 1 3 5 2 5 7 0 0 0.210
8ORLOVITS Petra 09:15 0 0/ 0/1 0/ 0 1 0 0 0 0 0 0
9SMIRNAIOU Olga 28:31 15 1/3 7/13 0/1 3 3 3 1 3 1 1 0 0.316
10CHRISTAKOPOULOU M01:54 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 1 0 0 0
11DIELA Ioanna 22:32 2 0/ 1/2 0/1 4 0 3 0 1 0 0 0 0.089
12ANOGIANAKI Alexan18:02 2 0/ 1/3 0/ 0 0 0 2 0 2 1 0 0.277
13TIERNEY Meg 34:57 24 9/9 6/9 1/4 0 8 8 4 3 2 0 0 0.830
14PATERAKI Ria 03:12 0 0/ 0/ 0/ 1 0 2 0 1 0 0 0
15TSOUKALA Christin11:21 9 1/2 4/4 0/ 1 2 4 1 1 1 2 1 1.410

Guest Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

ATHINAIKOS

79

8/13

25/50

7/19

18

12

24

11

7

18

9

3

0.475

3rd Quarter 64 5/8 19/35 7/1613 821 8 715 7 3
2nd Quarter 44 4/6 14/29 4/8 7 616 6 3 9 5 2
1st Quarter 24 2/4 8/14 2/3 3 3 7 1 1 6 2 1
4DASKALOPOULOU Vas13:16 0 0/ 0/1 0/1 2 1 1 0 1 0 0 0
5MANOLI Maria 06:51 2 0/ 1/5 0/1 0 0 0 0 0 1 1 0
6MAGALIOU Afendoul03:12 2 0/ 1/1 0/ 0 0 1 0 0 0 0 0
7VOLONAKI Viki 25:26 18 4/5 4/6 2/4 3 3 1 0 1 1 0 0 0.550
8SOULI Nikol 19:55 9 1/2 1/2 2/2 3 1 0 1 0 1 0 1 0.502
9SAREGOU Poli 09:40 2 0/1 1/8 0/ 1 3 1 2 1 0 0 0
10GOUZINI Vassilia 30:26 9 0/ 3/8 1/7 2 0 3 2 0 7 2 0 0.394
11PRASSA Stavroula 07:45 0 0/ 0/ 0/1 1 0 0 0 2 1 0 0
12GERLNDS Keiti 33:09 14 0/ 4/6 2/3 0 0 5 0 0 6 4 1 0.814
20KOUNDOURA Litsa 06:51 2 0/ 1/2 0/ 2 0 0 0 0 0 1 0
14ZERVA Niki 15:13 4 0/ 2/2 0/ 2 1 2 2 1 0 0 0 0.460
15DAVIS Latogia 28:16 17 3/5 7/9 0/ 2 3 8 4 1 1 1 1 0.955
 
GALANIS SPORTS DATA Official statistics for all sports