Women's Championship 2008-09 Division A1

 

Back | Basket main Home .

   Standings | Individual Stats | Team Totals        Schedule | History | Rules
.

ATHINAIKOS

  86 -  65

P.FALIRO

Normal time 86 - 65
3rd quarter 68 - 49
Halftime 52 - 32
1st quarter 27 - 16

Home Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

ATHINAIKOS

86

5/5

27/45

9/18

17

17

18

12

13

17

8

0

0.505

Normal Period 86 5/5 27/45 9/18171718121317 8 0
3rd Quarter 68 5/5 21/36 7/11141411101015 7 0
2nd Quarter 52 5/5 13/23 7/10 711 5 8 511 5 0
1st Quarter 27 1/1 10/16 2/4 6 6 3 5 2 7 2 0
4DASKALOPOULOU Vas09:26 2 0/ 1/1 0/ 2 2 1 0 0 0 0 0 0.318
5MANOLI Maria 10:43 2 0/ 1/2 0/ 0 0 0 0 1 0 0 0
6MAGALIOU Afendoul05:22 2 0/ 1/1 0/1 1 0 0 0 1 2 0 0
7VOLONAKI Viki 30:34 18 0/ 3/7 4/6 2 2 2 2 0 1 3 0 0.654
8SOULI Nikol 09:52 10 2/2 1/2 2/2 1 1 3 1 0 1 0 0 1.419
9SAREGOU Poli 10:48 2 0/ 1/3 0/ 0 0 0 0 2 0 0 0
10GOUZINI Vassilia 22:28 16 2/2 7/11 0/ 3 3 0 0 2 6 1 0 0.757
11PRASSA Stavroula 12:34 5 0/ 1/1 1/3 0 1 1 0 2 2 0 0 0.318
12GERLNDS Keiti 29:17 8 0/ 1/2 2/4 0 1 3 0 3 0 1 0 0.205
13KOSMA Afroditi 26:22 11 1/1 5/7 0/2 4 6 3 5 1 3 1 0 0.683
16DAVIS Latogia 27:24 10 0/ 5/8 0/ 3 1 4 4 0 2 2 0 0.693
15KOUNDOURA Litsa 05:10 0 0/ 0/ 0/ 1 0 1 0 1 0 0 0

Guest Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

P.FALIRO

65

15/16

19/33

4/13

17

17

15

5

18

15

6

0

0.320

Normal Period 6515/1619/33 4/13171715 51815 6 0
3rd Quarter 4913/1415/25 2/7 1414 9 415 9 4 0
2nd Quarter 32 7/7 11/15 1/5 11 7 5 312 5 2 0
1st Quarter 16 5/5 4/6 1/2 6 6 3 0 6 3 0 0
4TSIKOUTA Anastasi00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
5VLANI Eleni 19:41 2 0/ 1/3 0/2 0 0 0 0 0 1 2 0 0.051
6CHARITOU Mimi 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
7VOLONAKI Fotoula 19:13 3 0/ 0/2 1/1 4 2 0 1 4 2 0 0
8DAI Georgia 29:16 2 2/2 0/1 0/2 3 4 3 0 3 4 1 0 0.137
9AXIOPOULOU Marian20:19 4 2/2 1/2 0/2 3 2 0 0 2 0 0 0
10HAVALE Dimitra 12:56 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 1 1 1 0 0 0.077
11TASOULI Atalanti 21:06 4 2/2 1/1 0/1 1 1 2 0 3 4 1 0 0.332
12ZOTOVA Tatiana 37:29 25 4/4 6/7 3/5 2 4 2 0 3 2 0 0 0.614
13TETENE Maria 00:00 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 0 0 0 0
14MOURD Karen 05:02 2 0/ 1/3 0/ 0 0 2 0 0 0 1 0
15MILLER Tina 34:58 23 5/6 9/14 0/ 4 4 4 2 2 1 1 0 0.658
 
GALANIS SPORTS DATA Official statistics for all sports