Women's Championship 2008-09 Division A1

 

Back | Basket main Home .

   Standings | Individual Stats | Team Totals        Schedule | History | Rules
.

ATHINAIKOS

 100 -  65

ANO LIOSIA

3rd quarter 71 - 50
Halftime 53 - 37
1st quarter 23 - 22

Home Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

ATHINAIKOS

100

17/23

37/57

3/13

20

20

20

13

13

18

21

1

0.620

3rd Quarter 7112/1528/43 1/1114141710 91114 1
2nd Quarter 53 8/1021/34 1/6 9 911 7 3 6 8 0
1st Quarter 23 6/7 7/13 1/2 3 6 3 4 2 3 4 0
4DASKALOPOULOU Vas10:00 2 0/ 1/1 0/1 2 0 2 0 0 0 0 0 0.300
5MANOLI Maria 08:33 2 0/ 1/1 0/ 1 0 0 0 0 0 1 0 0.351
6MAGALIOU Afendoul20:00 6 1/2 1/1 1/1 2 1 0 0 2 4 1 0 0.400
7VOLONAKI Viki 14:34 0 0/ 0/2 0/1 2 0 1 0 0 2 3 0 0.206
8SOULI Nikol 19:55 14 0/ 7/9 0/2 2 0 2 4 1 1 0 0 0.803
9SAREGOU Poli 19:32 19 4/4 6/11 1/1 2 3 1 1 0 0 1 0 0.870
10GOUZINI Vassilia 24:39 14 2/3 6/7 0/1 1 3 2 0 2 5 2 0 0.730
11PRASSA Stavroula 07:52 0 0/ 0/ 0/1 0 0 0 0 2 0 0 0
12GERLNDS Keiti 26:45 11 0/ 4/6 1/5 0 1 2 1 0 2 0 0 0.374
13KOSMA Afroditi 15:15 7 3/4 2/6 0/ 2 2 2 0 2 2 5 0 0.590
14ZERVA Niki 13:04 5 1/2 2/4 0/ 5 2 2 3 2 1 2 0 0.612
16DAVIS Latogia 19:51 20 6/8 7/9 0/ 1 8 6 4 2 1 6 1 1.612

Guest Team Statistics

pts<1><2> <3> Fl On Df Of To As St BloTendex

ANO LIOSIA

65

13/19

20/37

4/11

20

20

24

6

29

16

5

1

0.290

3rd Quarter 50 9/1316/32 3/8 141419 61914 3 1
2nd Quarter 37 8/1113/22 1/4 9 915 31110 1 1
1st Quarter 22 3/4 8/11 1/2 6 3 5 3 5 7 1 0
4KONTALI Katerina 05:35 0 0/ 0/ 0/1 0 1 0 0 0 0 0 0
5PAVLOPOULOU Maria10:22 0 0/ 0/ 0/ 0 0 0 0 4 2 0 0
6CHRISTAKOPOULOU M04:25 0 0/ 0/ 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0
7KOCH Kari 26:34 12 2/2 2/5 2/5 2 2 1 0 5 1 2 0 0.188
8ORLOVITS Petra 07:19 2 2/2 0/ 0/ 1 1 0 0 1 0 0 0 0.137
9SMIRNAIOU Olga 25:08 5 1/2 2/6 0/1 2 3 2 1 4 3 0 0 0.040
10PLOUBI Natali 33:04 13 2/4 4/9 1/1 3 4 1 0 4 6 2 0 0.333
11DIELA Ioanna 13:06 2 0/ 1/3 0/ 3 0 2 1 0 0 0 0 0.229
12ANOGIANAKI Alexan19:35 3 1/1 1/2 0/1 0 1 4 0 1 0 0 0 0.204
13TIERNEY Meg 33:37 22 3/4 8/8 1/1 2 5 8 2 4 3 0 1 0.922
14PATERAKI Ria 08:07 0 0/ 0/1 0/ 3 1 1 0 2 1 0 0
15TSOUKALA Christin13:08 6 2/4 2/3 0/ 4 2 2 1 4 0 0 0 0.152
 
GALANIS SPORTS DATA Official statistics for all sports